กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

 บรรยากาศประชุมชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ วันที่ 21 ธันวาคม 2558

 1

 นายสุรพงษ์ เจียสกุล

เลขาธิกาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

26

   นางเสาวคนธ์ ศรีบริกิจ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายโครงการ

"แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ PMQA" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

 8171 956306081125160 2018267215368110259 n 12565447 956305304458571 7454170183192913661 n 

 535336 956305651125203 3011786635372873620 n 12646959 956305311125237 4811885356612481729 n

 12573229 956305491125219 3073765339798984058 n12417636 956305404458561 6273946420163669669 n

 12552707 956305997791835 2056785612651922979 n 12573926 956305861125182 7685601421972372672 n

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน