กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

ภาพบรรยากาศการประชุม PMQA เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557

IMG 0358

ท่านเลขาธิการ นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์  

IMG 0314

  ท่านเลขานุการกรม นายณฐนน เข็มเงิน

IMG 0326

IMG 0325

 IMG 0316

IMG 0318

IMG 0319

IMG 0320

IMG 0323 

IMG 0328

IMG 0331

IMG 0334

IMG 0351

IMG 0352

IMG 0350

IMG 0336

IMG 0337

IMG 0340

IMG 0342

IMG 0346

IMG 0347 

IMG 0343

 IMG 0357

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร