กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

 

 

     วันที่ 2 เมษายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( working Team ) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ กพร.ได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) เรียบร้อยแล้ว

 

S 5562389

S 5562387

S 5562392

S 5562390

                          

                                                                                                                                                                                                                         
        

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน