กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาระบบริหาร จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การปี 2563 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงานในทุกสำนัก กอง ศูนย์ และ สศท.1-12 ได้รับทราบในรายละเอียด สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 

     74890926 2383748775209144 1889429656235409408 n

75293857 775482136233880 4621507951503343616 n 1

     75362436 2600046836750431 2275140650246602752 n

74602883 2413998925520648 4678541230248820736 n   75282296 2533959536824166 185050353870307328 n

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน