กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณข้างๆ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

S 7995434

S 7995436

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน