กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

วันที่  9 มิถุนายน 2563 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ของ สศก.

S 7561228

S 7561229

S 7561225

S 7561226

 

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน