กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ของ สศก. ตามที่ สำนัก/ศูนย์/กอง ได้แก้ไขเพิ่มเติมจากการประชุม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

 

S 8192003

S 8192010

S 8192009

S 8192006

S 8192007S 8192008

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน