กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Get Adobe Flash player

ติดต่อ กพร.

แผนที่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(เส้นทางไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

1587540045554

 

ที่อยู่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

  • อาคารวิสัยทัศน์ สศก. ตึก 8 ชั้น ชั้น 4 กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

  • ภายนอก 02-5799005 , 02-7907209
  • ภายใน (หัวหน้า กพร.143 , บริหาร กพร. 235)
  • IP Phone 1015
  • โทรสาร 02-5799005 

E-Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่ตั้งหน่วยงาน